Methodieken

over

METHODIEKEN

Er zijn verschillende methodieken en vormen van relatietherapie. Wij kiezen er als relatietherapeuten voor om per situatie te bekijken welke vorm het beste aansluit bij de wensen en behoeften van het koppel. Het komt ook geregeld voor dat we verschillende methodieken en technieken in zetten om het meest effectieve resultaat te bereiken.

Methodieken

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Deze vorm van relatietherapie is ontwikkeld door Dr. Sue Johnson en heeft veel bekendheid gekregen via het door haar geschreven boek ‘Houd me vast’. EFT is voornamelijk gericht op de manier waarop je je hecht aan elkaar. De methode helpt om een relatie te verbeteren door bewust te worden van de patronen die tussen jullie ontstaan zijn en zo veiligheid en een vruchtbare bodem te creëren met elkaar. Destructieve patronen verdwijnen op deze manier en de liefde kan weer stromen. Als een relatie bedreigd wordt, komen mannen vaak met termen als afgewezen, tekortschieten en mislukking, terwijl vrouwen het hebben over verlatenheid en verlies van verbondenheid. EFT werkt vooral goed als beide partners zich echt voor elkaar openstellen zodat er gewerkt kan worden aan de verbinding en hechting aan elkaar.

Systemisch werken

Deze vorm van relatietherapie is ontwikkeld door Bert Hellinger.
De liefdespatronen waarmee we zijn opgegroeid in het gezin van herkomst, spelen vaak onbewust een grote rol in je huidige relatie en in de dynamiek tussen partners. Met behulp van een relatieopstelling krijg je een doorkijk in hoe de gezinnen van herkomst doorwerken binnen de huidige relatie. Direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen worden zo herkent, erkent en zo mogelijk weggenomen. Hierdoor krijgt de liefde binnen de relatie weer ruimte en rust. De kracht van systemisch werk is dat het de krachtenvelden zichtbaar maakt die in jullie relatiesysteem doorwerken. Het legt minder nadruk op interpersoonlijke relaties (‘gehakketak’ en de onderlinge strijd) of intrapsychische factoren (‘jij bent het probleem’).

Voice Dialogue

Belemmerende overtuigingen zijn een van de belangrijkste redenen waarom mensen en relaties vastlopen. Voice Dialoque is een benadering die zichtbaar maakt welke belemmerende overtuigingen en sub personen (de ‘ikken’) een rol spelen in de relatie. Wanneer er wrijvingen en teleurstellingen zijn kunnen er soms heftige sub personen naar de voorgrond komen. Zicht krijgen op welke sub personen dit zijn en wat hun intentie is kan veel verduidelijking geven. De Voice Dialogue techniek zorgt voor het neutraliseren van veel belemmerende overtuigingen. Dit heeft een positief effect op vermoeidheid, onzekerheid, onaardigheid en zelfs agressie. Zo ontstaat meer mildheid, begrip, rust en groei binnen een relatie.

Lichaamswerk

Deze vorm van relatietherapie is bij uitstek geschikt om iemand weer contact te laten maken met lastige gevoelens zoals pijn, woede en onmacht. De keerzijde van het wegstoppen van bepaalde emoties is dat het veel energie kost om ze te onderdrukken. Lichaamswerk is vooral geschikt wanneer iemand met het hoofd alles probeert te bevatten of controleren, zich terugtrekt, slecht kan voelen of slechts bepaalde gevoelens toelaat. Energetische oefeningen en speciale ademhalingstechnieken gebruiken wij om je weer ‘in je lichaam te laten komen’.

Eigen ruimte & ik-begrenzing

Dit is een methode van Nick Blaser. We hebben vaak het gevoel dat we worden overvraagd en dat er over onze grenzen heen gewalst wordt. Voelen we ons gekwetst of verontwaardigd dan beseffen we vaak niet wat er werkelijk gebeurt. Maar daarin hebben we zelf ook een rol. Beschermen we die ‘innerlijke ruimte’ wel goed? En zijn we bewust hoe snel we soms over de grens van een ander stappen.

Grensproblemen. We hebben vaak geen idee meer van onze persoonlijke grenzen. En we worden vaak flink uitgedaagd. Maar de oorzaak van onze frustratie en soms uitputting van ons gevoel overvraagd te worden ligt allereerst in het gebrek aan inzicht op onze grenzen.

In deze persoonlijke sessie leren deelnemers zich bewust te worden van de eigen innerlijke ruimte, de eigen grenzen en die van anderen. Bewustzijn krijgen op wat hoort bij mij en wat hoort bij een ander. Zo kun je ik- grens versterken zonder het contact met je partner en/of anderen te verliezen.